Toegankelijkheidsverklaring

FOD BOSA verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is volledig compliant zoals hieronder beschreven.

Voorbereiding van de verklaring

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website vocab.belgif.be kunt u contact opnamen met de FOD BOSA via e-mail.

Klachtenprocedure

Bij geen of een onbevredigende reactie via de bovenstaande feedbackmethodes kan u de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website Federale Ombudsman