Vocab Belgif

Linked Open Data Thesauri

Werk in voorbereiding

Gelieve opendata@belgium.be te contacteren voor meer informatie.

Lijsten

Taxonomieën en thesauri (SKOS)

Modellen

Ontologiën (RDFS/OWL) en XSD schema's

Validatie

Validatieregels (SHACL)

Contexten

JSON-LD contexten