http://vocab.belgif.be/ns/publicorganization#

Predicaat Beschrijving
VersieDraft 2022-01-21
RDFS labelICEG-PO
RDFS commentICEG Publieke Organisatie
Infohttps://belgif.github.io/thematic/models/public%20organisation/index_en.html
Prefixhttp://vocab.belgif.be/ns/publicorganization#

Properties - Overzicht

Properties

certification
Labelerkenningen
CommentErkenningen, vergunningen of registraties die belangrijk zijn voor derden of die verplicht kenbaar gemaakt moeten worden
Domain http://www.w3.org/ns/org#Organization
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
exOfficioStrikingOff
Labelambtshalve doorhaling
CommentAmbtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen
Domain http://www.w3.org/ns/org#Organization
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
legalForm
Labelrechtsvorm
CommentHet type entiteit zoals gedefinieerd door de Belgische wet
Domain http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Range http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
linksToDatabase
Labellinken naar databank
CommentLinken naar databanken van gegevens die niet opgenomen zijn in de KBO
Domain http://www.w3.org/ns/org#Organization
Range http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
startDateOfThisData
Labelbegindatum van deze gegevens
CommentDe datum waarop de met de organisatie verband houdende informatie werd verstrekt.
Domain http://www.w3.org/ns/org#Organization
Range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
status
Labelstatus
CommentStatus van de entiteit, bv. actief, gesloten, geannuleerd, geïdentificeerde juridische oprichting, stopgezet
Domain http://www.w3.org/ns/org#Organization
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept