http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#

Predicaat Beschrijving
VersieDraft 2018-04-11
RDFS labelGDPR
RDFS commentGDPR
Prefixhttp://vocab.belgif.be/ns/gdpr#

Classes - Overzicht

Properties - Overzicht

Classes

Controller
SubClassOfhttp://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatmentRole
LabelController
CommentController - betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
DataReceiver
LabelGegevensontvanger
DataReceiverGeneric
SubClassOfhttp://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiver
LabelGegevensontvanger (generiek)
DataReceiverSpecific
SubClassOfhttp://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiver
LabelGegevensontvanger (specifiek)
DataTreatment
LabelData verwerking
DataTreatmentPart
LabelData categorie
DataTreatmentRole
LabelRol gegevensverwerking
Processor
SubClassOfhttp://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatmentRole
LabelVerwerker
CommentProcessor - betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.
Register
LabelRegister

Properties

businessProcess
LabelBusiness process
CommentBusiness process waartoe de gegevensverwerking behoort (naam + beschrijving).
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
businessProcessOwner
LabelBusiness process eigenaar
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
classificationLevel
LabelClassificatieniveau
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
classificationText
LabelClassificatieniveau
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
conservation
LabelDuurtijd bijhouden gegevens
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatmentPart
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
contract
LabelGegevensverwerkingscontract
CommentNummer gegevensverwerkingscontract of identificatie voor gegevensverwerking.
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#Processor
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
dataCoupling
LabelGegevenskoppeling
CommentGeeft aan of er gegevens uit verschillende datasets worden gekoppeld.
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
destinationCountry
SubPropertyOfhttp://purl.org/dc/terms/spatial
LabelLand Ontvanger van gegevens
CommentIn geval van uitwisseling van gegevens met een ander land
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiverSpecific
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
emailPrivacyQuestions
SubPropertyOfhttp://schema.org/email
LabelE-mail voor vragen rond privacy
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
finalityText
Label(imported) Verwerkingsdoel
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
guarantee
LabelDocumentatie passende waarborgen
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiver
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
hasDelegate
SubPropertyOfhttp://data.europa.eu/m8g/hasContactPoint
LabelGedelegeerde van de verantwoordelijke
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatmentRole
Range http://schema.org/ContactPoint
involvedPartyInformation
LabelInformatieproces naar betrokken partijen
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
involvedPartyText
Label(imported) Categorie betrokkene
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
isConfirmed
LabelGegevensverwerking bevestigd door DPO
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
isDPOInternal
LabelInterne DPO
CommentDPO behoort tot het personeel van de Controller-organisatie of niet.
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#Controller
Range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
isDPOInternalText
Label(imported) Interne DPO
CommentDPO behoort tot het personeel van de Controller-organisatie of niet.
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#Controller
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
isSensitive
LabelGevoelige gegevens
CommentLijst met gevoelige gegevenscategorie├źn = ['A4', 'F1', 'J5','M1', 'M2', 'M3', 'M4', 'M5', 'O6', 'Q', 'R', 'S1', 'S2', 'T1', 'U']
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
isSensitiveText
Label(imported) Gevoelige gegevens
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
isVulnerable
LabelKwetsbare betrokken partij
Commenttrue -- indien het betrokkenen betreft die zich in een situatie bevinden waarin een onevenwicht in de relatie tussen de positie van een betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke is, zoals bijvoorbeeld kinderen, werknemers, pati├źnten, ... . false -- indien het niet om een categorie betrokkenen zoals hierboven vermeld
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
isVulnerableText
Label(imported) Kwetsbare betrokken partij
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
juridicalBase
LabelJuridische verwerkingsgrond
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
juridicalBaseText
Label(imported) Juridische verwerkingsgrond
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
privacyImpact
LabelPrivacy Impact Assessment (PIA)
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
receiverType
SubPropertyOfhttp://purl.org/dc/terms/subject
LabelIn geval van uitwisseling van gegevens
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiver
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
receiverTypeText
Label(imported) Ontvanger van gegevens (specifiek)
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiver
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
replacedBy
LabelVervanging voor de gegevensverwerking
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
rightsProcedure
LabelProcedure voor de uitoefening van rechten
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
securityMeasure
LabelType beveiligingsmaatregel
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
securityMeasuresDoc
LabelDocumentatie van beveiligingsmaatregelen
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
securityMeasuresText
LabelTechnology veiligheidsmaatregelen
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
transferNature
LabelAard van gegevensoverdracht
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiverSpecific
Range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
transferNatureText
Label(imported) Aard van gegevensoverdracht
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataReceiverSpecific
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
treatmentTypeText
Label(imported) Type gegevensverwerking
Domain http://vocab.belgif.be/ns/gdpr#DataTreatment
Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal