http://vocab.belgif.be/auth/securitymeasure#id

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
VersieDraft version 2019-03-06
Beschrijving Veiligheidsmaatregelen

SKOS TopConcepts