http://vocab.belgif.be/auth/nace2008

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
VersieDraft 2019-01-31
Beschrijving Statistische nomenclatuur van de Economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (Belgische versie)

SKOS TopConcepts