http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-recvgen#id

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
Beschrijving Gegevensontvanger (generiek)

SKOS TopConcepts