Vocab Belgif

Linked Open Data Thesauri

Work in progress

Please contact opendata@belgium.be for more information.

http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-juridical/06#id

Search

General

Notation 06
PrefLabel (nl) gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
PrefLabel (fr) intérêts légitimes du responsable de traitement ou d’un tiers
PrefLabel (en) Justified interests of the controller or of a third party
PrefLabel (de) Berechtigte Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten

Matches