http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-involved#id

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
Beschrijving Categorie betrokken Persoon

SKOS TopConcepts