http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-finality/H#id

Search

Overview

Name Description
Notation H
PrefLabel (nl) Primair wetenschappelijk onderzoek of secundair wetenschappelijk onderzoek waarvan het doel verenigbaar is met het oorspronkelijk doel
PrefLabel (fr) recherche scientifique primaire ou recherche scientifique secondaire dont le but est compatible avec la finalité initiale
PrefLabel (en) Primary scientific research or secondary scientific research whose purpose is compatible with the original goal
PrefLabel (de) Primäre wissenschaftliche Forschung oder sekundäre wissenschaftliche Forschung, deren Zweck mit dem ursprünglichen Ziel vereinbar ist

Matches

Predicate Term

Narrower