http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-finality#id

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
Beschrijving Finaliteit

SKOS TopConcepts