http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-category#id

Zoek

Overzicht

Predicaat Beschrijving
Beschrijving Data Categorie

SKOS TopConcepts