Vocab Belgif

Linked Open Data Thesauri

Work in progress

Please contact opendata@belgium.be for more information.

http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org2003/513

Search

General

Notation 513
PrefLabel (nl) Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk
PrefLabel (fr) Société en commandite par actions à finalité sociale
PrefLabel (de) Kommanditgesellschaft auf Aktien mit sozialer Zielsetzung
AltLabel (nl)CVA SO
AltLabel (fr)SCA FS
AltLabel (de)KGaAmsZ

Validity

StartDate Dec 31, 1799
EndDate Dec 30, 9999

Matches

Exact http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org1800/513