Vocab Belgif

Linked Open Data Thesauri

Work in progress

Please contact opendata@belgium.be for more information.

http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org2003/107

Search

General

Notation 107
PrefLabel (nl) Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming van publiek recht
PrefLabel (fr) Coopérative à responsabilité illimitée, coopérative de participation, de droit public
PrefLabel (de) Öffentlich-rechtliche Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, Genossenschaft auf Beteiligung
AltLabel (nl)CVOA CD
AltLabel (fr)SCRI CP
AltLabel (de)GmuHGB

Validity

StartDate Dec 31, 1799
EndDate Dec 30, 9999

Matches

Exact http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org1800/107