Vocab Belgif

Linked Open Data Thesauri

Work in progress

Please contact opendata@belgium.be for more information.

http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org1800/506

Search

General

Notation 506
PrefLabel (nl) Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
PrefLabel (fr) Société coopérative à responsabilité illimitée à finalité sociale
PrefLabel (de) Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung mit sozialer Zielsetzung
AltLabel (nl)CVOA SO
AltLabel (fr)SCRI FS
AltLabel (de)GuHsZ

Validity

StartDate Dec 31, 1799
EndDate Dec 30, 9999

Matches

Exact http://vocab.belgif.be/auth/cbe-org2003/506